Tranh chấp thừa kế chia di sản

TRANH CHẤP THỪA KẾ CHIA DI SẢN

Tranh chấp thừa kế chia di sản, quyền thừa kế là quyền con người, là quyền công dân được qui định tài điều 32 chương II hiến pháp năm 2013. Quyền thừa kế được công nhận, tôn trọng, bảo đảm theo điều 14 hiến pháp năm 2013, quan điểm này được xác nhận tại điều 2 và điều 609 bộ luật dân sự năm 2015. với phương châm xem khách hàng như người thân, tận tâm, tận lực, để giúp khách hàng giải tất cả các vướng mắc của khách hàng.

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

Hotline: 0903763545

Tranh chấp thừa kế chia di sản Quảng Ngãi

Căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp thừa kế chia di sản

Thừa kế chia di sản theo qui định của 609 bộ luật dân sự 2015:

Cá nhân có quyền:

  • Lập di chúc để định đạt tài sản của mình
  • Để lại di sản cảu mình theo người thừa kế theo pháp luật
  • Hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luậT

Tranh chấp thừa kế chia di sản Quảng Ngãi, trên cơ sở qui định của bộ luật dân sự năm 2015 ( từ điều 609 đến điều 622 ) có hai loại thừa kế là: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật . thừa kế là một giao dịch dân sự chuyển dịch tài sản từ người chết qua người sống do các qui định của pháp luật hoặc hành vi pháp lý đơn phương định đoạt tài sản của người có tài sản khi còn sống và có hiệu lực pháp lý khi người này đẫ chết . tranh chấp thừa kế chia di sản Quảng Ngãi, Đối với người thừa kế không phải là các nhân thì việc chuyển dịch tài sản từ người chết qua người thừa kế bằng di nhất hình thức thừa kế theo di chúc và người thừa kế còn tồn taijthowif điểm người để lại di sản qua đời.

Tranh chấp thừa kế chia di sản Quảng Ngãi,  Huyết thống là đặc điểm cơ bản của quan hệ thừa kế, gtranh chấp thừa kế cụ thể :

+ Điều 651 bộ luật dân sự 2015 qui định những người thừa kế và 3 hàng thừa kế theo pháp luật .

+ Điều 652 bộ luật dân sự 2015 qui định thừa kế thế vị trên cơ sở quan hệ thừa kế thế vị trên cơ sở quan hệ trực hệ giửa ông bà, cha mẹ, cháu chắt.

+ Điều 644 bộ luật dân sự 2015 qui định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc có : hca , mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động

Tranh chấp thừa kế chia di sản Quảng Ngãi, Việc chia di sản thông thường nếu không có tranh chấp thì, quí khách hàng sẽ cùng với hàng thừa kế được qui định theo bộ luật dân sự, lập một văn bản thỏa thuận phân chia di sản, sau đó sẽ niêm yết công khai trong vòng 15 ngày, sau khi niêm yết công khai sẽ ký cho các bạn.

Thời gian niêm yết là 15 ngày.

Với đối ngủ chuyên nghiệp có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm giải quyết về thừa kế, Khách hàng quan tâm cần tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại, chia di sản thừa kế, hôn nhân gia đình, tư vấn liên quan đến các vụ án về hình sự, dân sự, hành chính.

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

Hotline: 0903763545

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.