Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Quảng Ngãi

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUẢNG NGÃI.

Hợp đồng mua bán hàng hóa, tương tự như hợp đồng dân sự thông thường, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa về bản chất phát sinh từ mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng và có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa có các đặc điểm sau:

KHÁCH HÀNG CẦN TƯ VẤN HỢP ĐỒNG VUI LÒNG LIÊN HỆ 

Hotline: 0903763545

tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quảng ngãi

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Quảng Ngãi.

+ Là tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực thương mại

+ là tranh chấp mà chủ thể chủ yếu là thương nhân hoặc trong đó có ít nhất một bên là thương nhân.

+ Là tranh chấp mà giữa các bên có tranh chấp có quan hệ hợp đồng thương mại.

+ Tồn tại yếu tố tài sản, gắng liền với lợi ích của các bên và phát sinh tranh chấp trực tiếp.

+ Có sự vi phạm nghĩa vụ của một bên, làm ảnh hưởng quyền lợi của một bên còn lại.

+ Có sự bất đồng quan điểm giữa các bên, sự vi phạm hoặc việc xử lý hậu quả phát sinh từ vi phạm.

+ Các bên tranh chấp có quyền thỏa thuận , nguyên tắc bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.

Luật sư trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, là cầu nối giữa các đương sự, luật sư có vai trò góp phần hạn chế thiệt hại phát sinh từ tranh chấp cho các bên và đem lại lợi ích cho khách hàng của mình, trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa luật sư tham gia với nhiều vai trò khác nhau ví dụ như , là người đại diện đưng sự, là người được ủy quyền, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Khách hàng quan tâm cần tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai, chia di sản thừa kế, hôn nhân gia đình, tư vấn liên quan đến các vụ án về hình sự, dân sự, hành chính.

KHÁCH HÀNG CẦN TƯ VẤN HỢP ĐỒNG VUI LÒNG LIÊN HỆ 

Hotline: 0903763545

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.