Giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Tranh chấp hợp đồng dân sự, trong xã hội nền kinh tế thị trường, kinh doanh gắn liền với hợp đồng với các giao kèo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên việc phát sinh tranh chấp hợp đồng dân sự là rất phổ biến, vậy hợp đồng là gì? hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về sự xác lập, thây đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc bằng hành vi cụ thể, giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo qui định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản, trường hợp luật qui định phải lập thành văn bản phải công chứng, chứng thực thì phải thực hiện đúng qui định.

Tranh chấp hợp đồng dân sự tại Quảng Ngãi

MỌI THÔNG TIN VƯỚNG MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0903763545

Cần chú ý những gì khi tiến hành ký kết hợp đồng :

I. Chủ thể ký kết hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng dân sự.

Cần xem xét chủ thể khi tham gia giao dịch theo qui định của bộ luật dân sự, phải có năng lực về pháp luật dân sự và hành vi dân sự, hợp đồng phải do người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền hợp pháp, hợp đồng dân sự có thể có sự tham gia của tổ chức, thì người đại diện pháp luật phải là người ký kết hợp đồng hoặc phải có ủy quyền cho người khác ký hợp đồng, xem xét về nơi cư trú rõ ràng của các bên tham gia thu thập một bộ chứng từ về nhân thân của các bên ký kết hợp đồng, không đảm bảm về mặt chủ thể có thể làm cho hợp đồng vô hiệu.

II. Hình thức của hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng dân sự.

Hợp đồng phải tuân theo về mặt hình thức để tránh vị vô hiệu đã đề cập ở trên về hình thức hình thức có thể bằng văn bản, lời nói, bằng thư điện tử, các trường hợp phải công chứng chứng thực thì phải tuân theo qui định của luật chuyên ngành về lĩnh vực đó, cần lưu ý một số trường hợp trong việc lập di chúc phải tuân theo các qui định của pháp luật dân sự, ví dụ như người làm chứng, trình tự chứng thực tại UBND, trình tự công chứng tại phòng công chứng, Tranh chấp hợp đồng dân sự tại Quảng Ngãi…

III. Nội dung của hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng dân sự.

Đối tượng hợp đồng Xem xét đối tượng hợp đồng, có phải là sản phẩm của mình cần mua bán hay không, hợp đồng đó như thế nào ĐỐI tượng ra sao các vấn đề của tranh chấp hợp đồng dân sự như thế nào là phù hợp, phạm vi điều chỉnh của hợp đồng luôn luôn gắng liền với đối tượng của hợp đồng.

Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại, đối với các hợp đồng dân sự thì việc phạt hợp đồng do các bên thỏa thỏa thuận và không hạn chế mức phạt như đối với hợp đồng thương mại và hợp đồng xây dựng có sử dụng của vốn nhà nước. về nguyên tắc thì các bên phải thể hiện trên hợp đồng về mức phạt, và bồi thường thiệt hại nếu không thể hiện việc bồi thường thì chỉ phải chiệu phạt hợp đồng.

Hiệu lực của hợp đồng thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau: Do bên đề nghị ấn định, Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng,  đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân,  được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân, Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị, Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác, tranh chấp hợp đồng dân sự.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp đây là vấn đề quan trọng đối với các hợp đồng dân sự chọn luật áp dụng, và xác định rõ nơi bị đơn cư trú sẽ giúp cho việc hòa giải và giải quyết tranh chấp đúng thẩm quyền.

IV. Phụ lục hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng dân sự

Tranh chấp hợp đồng dân sự, hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng, trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

MỌI THÔNG TIN VƯỚNG MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0903763545

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.