Tin tức

Thủ tục kỷ năng kiện vụ án hành chính

Thủ tục kỷ năng kiện vụ án hành chính

Những bước nghiệp vụ để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong vụ án hành chính 

Bước 1 : Tiếp xúc và trao đổi với Bà A

 • Luật sư ăn mặc gọn gàng Tác phong lịch sự, bình tĩnh, thái độ chân thành cởi mở tạo niềm tin ra gặp Bà A Giới thiệu về bản thân về tổ chức hành nghề của luật sư, Tạo không khí thiện cảm dành một thời gian cần thiết để trao đổi với khách hàng về những câu chào hỏi .
 • Xác định rõ quan hệ của người đến tiếp xúc với luật sư  ( Bà A này là ai ? trong vụ án này bà A là Người khởi kiện , yêu cầu của Bà A là Ủy Ban Nhân Dân Huyện X thu hồi Quyết Định xử phạt Hành chính vụ án về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất nước đá của bà A)
 • Yêu cầu bà A trình bày rõ sự việc và yêu cầu của bà là gì ? trong sự việc về môi trường này, luật sư lắng nghe và tóm tắt lại nội dung sự việc để nắm rõ vấn đề của bà A.
 • Hỏi để xác định lại những vấn đề mà bà A trình bày chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng, hỏi để biết thêm và khai thác thêm được nhiều thông tin hơn .
 • Các câu hỏi về , nơi nào, khi nào, gồm những ai, các câu hỏi đóng để xác định lại vấn đề, cách thức cơ quan họ làm như thế nào, hỏi lại một lần nửa về yêu cầu của Bà A .

VÍ dụ :

+ Quyết định hành chính này có ảnh hưởng thiệt hại nhiều đến cơ sở của bà hay không ?

+ Theo chị Cơ sở nào để chị/bà bảo Ủy Ban Nhân Dân Huyện X ra quyết định sai đối với cơ sở của mình ?

+ xin bà cho biết vụ việc này được lập biên bản diễn ra khi nào ?

+ xin bà cho biết cơ quan chức năng lập biên bản tại cơ sở sản xuất nước đá của bà hay ở đâu hay ở một địa chỉ cụ thể nào ?

+ xin bà cho biết ai là người lập biên bản đối với hành vi của bà ?

+ cho luật sư biết thêm ngày lập biên bản gồm có những ai ?

+ Bà cho biết thêm nội dung chính của họ lập vì lý do gì ?

+ Bà có đang dữ biên bản vi phạm hành chính ở đây hay không ?

+ Bà có đang dữ quyết sử phạt hành chính đó ở đây hay không ?

+ Bà muốn kiện để thu hồi Quyết định sử phạt hành chính của Ủy Ban Nhân Dân Huyện X về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất nước đá của bà phải không?

 • Đề nghị Bà A cung cấp tất cả  tài liệu cần thiết có liên quan đến vụ án đưa cho luật sư  ví dụ như “ lưu ý chỉ hoặc nên nhận bản photocopy ” :

+ Biên bản vi phạm hành chính

+ Quyết định sử phạt hành chính

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Đề án bảo vệ môi trường

+ Tất cả các giấy tờ mà bà có trong vụ việc này , bà có thể cung cấp cho luật sư ?

Bước 2 : Tư vấn cho khách hàng hiểu rõ về những quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc về môi trường và vụ việc khởi kiện vụ kiện Hành chính xem xét điều kiện khởi kiện.

1. Điều kiện về chủ thể (Phải có quyền khởi kiện, Bà A phải có đủ năng lực PLTTHC và năng lực HVHC).

2. Đối tượng khởi kiện :  Quyết định xử phạt Hành chính về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất nước đá của bà “A”. “ Quyết Định hành chính bị kiện”,

+ Người khởi kiện : Bà A .

          + Người bị kiện : Ủy Ban Nhân Dân Huyện X .

3. Thời hiệu khởi kiện còn hay không  ? 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính

4. Vụ việc chưa được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của tòa án.

5. Xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án theo loại việc môi trường và kiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện x nên “ Tòa Án Nhân Dân Tỉnh X” giải quyết.

Bước 3 : Trao đổi về cách thức thủ tục đăng ký nhờ luật sư của Bà A , vấn đề thù lao của luật sư, hoặc thủ tục nhờ bào chữa miễn phí, xát lập hợp đồng dịch vụ pháp lý.

 • Thống nhất với khách hàng về cách thức thời gian liên hệ, địa điểm liên hệ, điện thoại ..
 • Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý (trừ trường hợp luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân). Điều này được quy định rõ tại k.1 Đ 26 Luật Luật sư năm 2006 và luật sửa đổi bổ sung luật luật sư năm 2012.
 • Ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Bà A phải lập thành văn bản và có những nội dung chính tuân theo luật luật sư và bộ qui tắc hành nghề luật sư (k.2 Đ 26 Luật Luật sư)

Bước 4 : Thu thập tài liệu chứng cứ và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

 • Luật sư Xem xét về quyết định hành chính sử phạt của Ủy Ban Nhân Dân Huyện X Có đúng hay sai .

+ Thẩm quyền ban hành   

+ Hình thức

+  Nội dung

+ Áp dụng đúng hay sai QPPL

 • Thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan, Lưu ý tìm kiếm kỹ càng tài liệu chứng cứ trong hồ sơ mà Bà A Giao cho luật sư nếu thiếu yêu cầu bà a cung cấp thêm .
 • Lập bản nhận chứng cứ từ bà A giao cho luật sư ( nhận bản photocopy)
 • Tiếp xúc cơ quan tiến hành tố tụng các nhân sự khác, cơ quan, Tổ chức khác thu thập thêm tài liệu, chứng cứ , ví dụ : các báo cáo của xã, phòng tài nguyên, của ủy Ban Nhân dân Huyện.
 • Văn bản pháp luật cần dùng, Dùng VBPL hiện hành, Luật nội dung : Luật chuyên ngành . Nghị Định... Luật hình thức , Luật TTHC và các NQ , NĐ, TT kèm theo để chứng minh cho các tài liệu chứng cứ mà mình cần làm sáng tỏ luận cứ.
 • Xây dựng luận cứ rõ ràng thuyết phục từ các tài liệu, chứng cứ , các văn bản pháp luật  kèm theo để là sáng tỏ luận cứ cần chứng minh .

+ Tiêu chí phân loại luận cứ quan trọng và các tài liệu, chứng cứ quan trọng phân loại và sắp xếp khoa học theo mức độ quan trọng của tài liệu chứng cứ

+ Kết quả phân loại, sắp xếp phù hợp vào tính quan trọng để dễ tìm kiếm cho chúng ta và cho sau này nộp cho Tòa Án , ĐểTòa Án dễ hiểu nhất .

+ Những tài liệu chính mà luật sư cần sử dụng luật sư cần lưu ý sắp sếp dễ nhớ theo thứ tự từ rất quan trọng đến ít quan trọng một cách khoa học.

 • Đơn khởi kiện cần ghi đủ các nội dung sau:
  •  Ngày, tháng, năm làm đơn.
  •  Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính
  •  Tên, địa chỉ của người khởi kiện “ Bà A” , người bị kiện “Ủy Ban Nhân dân huyện X “
  •  Nội dung của QĐHC “ Quyết định xử phạt Hành chính về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất nước đá của bà “A”,  hay tóm tắt diễn biến của quyết định hành chính đó, các luận cứ có thể chứng minh quyết định hành chính của ủy Ban Nhân Dân Huyện X là sai để bảo vệ cho bà A và bác bỏ quyết định của ủy Ban.
  •  Nội dung QĐ giải quyết khiếu nại (nếu có)
  •  yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh X, xem xét giải quyết để ủy Ban Nhân Dân Huyện X thu hồi Quyết định xử phạt Hành chính về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất nước đá của bà “A”
  • Đơn kiện phải do Bà A ký.
  • Kèm theo đơn kiện phải có tài liệu chứng minh các yêu cầu “ cần thu thập chứng cứ kỷ càng.

Bước 5 : Thủ tục nộp hồ sơ.

 • luật sư hoặc bà A,  luật sư làm luôn cho khách hàng gửi đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo đến tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng 1 trong các phương thức sau đây : luật sư hoặc bà A đi nộp trực tiếp tại tòa án, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp qua cổng thông tin của tòa án “nếu có”
 • Nếu nộp trưc tiếp thì phải liên hệ trước với tòa án để biết lịch nhận đơn khởi kiện hành chính cụ thể, nếu nộp tại bưu điện phải ghi cụ thể nội dung bên ngoài và lưu lại biên lai gửi đơn khởi kiện. Anchor
 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì luật sư có nghĩ vụ xem xét sửa đổi cho phù hợp với qui định của pháp luật đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 (nếu có)
 • Nếu trường hợp Trả lại đơn khởi kiện Luật sư xem xét và thực hiện các biện pháp Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện(nếu có)
 • Nếu tòa thụ lý vụ án chúng ta thực hiện các bước tiếp theo …

Bước 6 : Thủ tục nộp án phí sơ thẩm.

 • Luật sư hoặc khách hàng nộp số tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tạm ứng án phí của tòa án, trừ trường hợp bà A được miễn án phí hoặc không phải nộp án phí.

Bước 7 : Nộp bản tự khai .

 • Tư vấn cho khách hàng hiểu làm tốt bản tự khai để nộp cho tòa án một cách tốt nhất cho bà A.

Bước 8 : Tham gia phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ, chuẩn bị tham gia phiên tòa, (Điều 136,137,138,139 luận tố tụng hành chính 2015)

 • Kiểm tra việc giao nộp chứng cứ
 • Kiểm tra quyền được biết và tiếp cận tài liệu chứng cứ của các đương sự
 • Kiểm tra việc công khai các tài liệu chứng cứ của Tòa án.
 • Bên cạnh đó, thông qua phiên họp, đương sự có thể gửi bản sao đơn khởi kiện và tiếp cận tài liệu của đương sự còn lại. Chúng ta cũng có cơ hội để gặp gỡ thẩm phán hiểu sơ qua về thẩm phán và ngược lại Thẩm phán có thể nghiên cứu kỹ càng hơn, việc chúng ta đưa bản tóm tắt luận cứ để thẩm phán dễ hiểu hơn về vụ án thông qua phiên họtrong quá trình chuẩn bị xét xử, từ đó bảo đảm quá trình xét xử được công bằng, khách quan, nhanh chóng. Ví dụ như làm sáng tỏ các tình tiết vụ án thông qua lời khai của các đương sự của bà A, hay của cán bộ lập biên bản trước thẩm phán.

Khách hàng quan tâm tư vấn pháp luật bất động sản, hôn nhân gia đình, lao động, cạnh tranh thương mại, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, mua căn hộ TP. HCM click here , Email: [email protected]

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0901.85.35.76 (zalo)

Bài viết khác

Ngày 20/9/2018 cơ quan CSĐT, công an Quận Cầu Giấy, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngô Đình Hoàng vì..
Căn cứ theo khoản 1, điều 3, điều 6 luật thương mại 2005, về chủ thể, về mục đích kinh doanh, căn cứ chương II..
Theo đơn khởi kiện của Hoàn Thị Hảo muốn ly hôn , xin được nuôi hai con, và chia đôi tài sản là thửa đất 496 tờ..
Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có sinh được 4 người con chung là Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Khắc Sinh, Chu..
Vì công ty sa thải bà thu khoản 3 điều 126 luật lao động 2012, và khoản 3 điều 125, nên căn cứ theo khoản 8 điều 36..
Ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, cơ sở kinh..

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi