Tin tức

Tham nhũng là gì ? phòng chống tham nhũng

tham nhũng là gì ? phòng chống tham nhũng

Khái niệm tham nhũng được quy định tại Luât Phòng, chông tham nhũng 2018. Theo đó, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. (Khoản 1, Điều 3)
Tham nhũng có những đặc điểm cơ bản sau:


- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quôc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuât, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Người đại diện phần vôn nhà nước tại doanh nghiệp; Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; Những người khác được giao thưc hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thưc hiện nhiệm vụ, công vụ đó (Khoản 2, Điều 3, Luât Phòng, chông tham nhũng 2018)
- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao. Đây là đặc điểm cơ bản đề xác định hành vi tham nhũng. Chủ thể tham nhũng phải sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều được coi là hành vi tham nhũng. Ở đây có sư giao thoa giữa hành vi này với các hành vi tội phạm khác nên cần lưu ý khi phân biệt hành vi tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luât khác.
- Mục đích của tham nhũng là vụ lợi.
Hành vi tham nhũng là hành vi cô ý và mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi. Nếu chủ thể thưc hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà không xuất phát từ động cơ vụ lợi thì hành vi đó không phải là hành vi tham nhũng. Vụ lợi ở đây được hiểu là lợi ích vât chất hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng. Pháp luât Việt Nam hiện nay quy định việc đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tham nhũng chủ yếu dưa trên căn cứ xác định những lợi ích vât chất mà kẻ tham nhũng đạt được để từ đó quyết định mức độ xử lý. Lợi ích vât chất hiện nay trong cơ chế thị trường thể hiện ở rất nhiều dạng khác nhau, nếu chi căn cứ vào những tài sản phát hiện hoặc thu hồi được để đánh giá lợi ích mà kẻ tham nhũng đạt được thì sẽ là không đầy đủ. Thêm nữa, các lợi ích vât chất và tinh thần đan xen rất khó phân biệt.
Điều 2, Luât Phòng chông tham nhũng 2018 quy định cụ thể về những
hành vi sau đây thuộc hành vi tham nhũng:
- Tham ô tài sản;
- Nhân hôi lộ;
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đôi với người khác để trục lợi;
- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
- Đưa hôi lộ, môi giới hôi lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức,
đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;
- Nhũng nhiễu vì vụ lợi;
- Không thưc hiện, thưc hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ,
công vụ vì vụ lợi;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luât vì vụ lợi; Cản trở, can thiệp trái pháp luât vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tô, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. Trong 12 hành vi tham nhũng nêu trên, có 7 hành vi đã được quy định trong
Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bao gồm:
- Tôi tham ô tài sản (Điều 353).
- Tội nhân hôi lộ (Điều 354).
- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355).
- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356).
- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357).

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đôi với người khác để
trục lợi (Điều 358).
- Tội giả mạo trong công tác (Điều 358)

 


 

Bài viết khác

Những bước nghiệp vụ thủ tục kỷ năng kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong..
Trong giai đoạn Xã hội ngày càng đi lên và phát triễn như hiện nay, tất cả mọi ngành nghề đều đòi hỏi phải..
Thuật ngữ trong bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội..
tìm hiểu pháp lý dự án căn hộ chung cư là 1 trong những vấng đề mà khách hàng muốn tìm kiếm và hiểu rõ về điều..
Căn hộ thông minh (Smart Home) được dự đoán sẽ trở thành hot trend trong thời đại số. Dựa trên nền tảng “Internet of..
Các khoản vay ưu đãi, thanh toán linh hoạt, thủ tục gọn nhẹ…là ưu điểm của phương pháp này. Tuy nhiên, không phải..

Đối tác khách hàng

pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi