Tin tức

Diễn Án Học Viện Tư Pháp Bùi Quang Hải LS Hồ Sơ 15

 

video diễn án hành chính hồ sơ số 15

Ngày 14/6/2016 ông/bà: Bùi Quang Hải sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Kim sinh năm 1981, thường trú 179/8/1, Trần Phú, phường 5, thành phố A, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc UBND thành phố A , diện tích 156,7 m2 đất ở căn nhà số 179/8/1 Trần Phú, Phường 5, Thành phố A. đất trên gồm 2 phần

+ Phần thứ nhất: 102 m2 thuộc thửa 351 tờ bản đồ số 09 ( bàn đồ năm 2000) đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố A cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số BM 62400 ngày 11/1/2013.

+ Phần thứ 2: 54,7m2 trong thửa đất số 164, tờ bản đồ 09 (bản đồ năm 2000) phường 5, trên đất có dãy nhà cấp 4 do ông Mĩ xây năm 2000.

Ngày 7/9/2016 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố A có thông báo số 2728/TB-CNVPĐK trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho Ông Hải và Bà Kim.

Không đồng ý với với thông báo 2728/TB-CNVPĐK ông Hải và bà Kim đã nộp đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân TP.A,

Ngày 9/12/2017 tòa án nhân dân TP.A ra bản án sơ thẩm sau đó hai ông/bà kháng cáo và tòa án nhân dân tỉnh H ra bản án phúc thẩm ngày 5/4/2018, bản án phúc thẩm số 04/2018/HC-PT buộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nhận lại hồ sơ của ông Hải và Bà Kim và giải quyết các thủ tục tiếp theo qui định của pháp luật.

Ngày 20/4/2018 sau khi có bản án phúc thẩm ông Hải và bà Kim nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc UBND TP. A có biên nhận ngày 6/6/2018 có kết quả.

Ngày 14/8/2018 chi nhánh văn phòng đăng ký đất TP.A ra văn bản số 4171/CNVPĐK-ĐKCG, giải trình đã trình Hồ sơ  lên văn phòng đăng ký đất đai thành phố A vào ngày 2/7/2018 số 3187/ PC-CNVPĐK.

Ngày 24/8/2014 ông Hải làm đơn khiếu nại về việc chậm giải quyết cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất .

Ngày 7/1/2019 ông/bà tiếp tục nộp đơn khiếu nại ủy ban nhân dân thành phố A chậm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông theo bản án số 04/2018/HC-PT.

Ngày 30/1/2019 ủy ban nhân dân thành phố A ra văn bản số 504/UBND-TNMT trả lời cho ông Bùi Quang Hải – Đặng Thị Kim, ngày 9/3 UBND thành phố A đã có công văn số 1133/UBND-TNMT xin ý kiến hướng dẫn giải quyết, ngày 6/6/2018 sở tài nguyên và môi trường đã có văn bản số 2847/STNMT-CCQLĐĐ gửi tổng cục quản lý đất đai xem xét hướng dẫn giải quyết, nên trong thời gian chờ chỉ đạo tạm trả hồ sơ ông Bùi Quang Hải – Đặng Thị Kim,

Ngày 18/3/2019 UBND thành phố A, đã ban hành văn bản số 1126/UBND-TNMT, giải quyết đơn khiếu nại ngày 7/1/2019, trả lời lý do tạm trả lại hồ sơ vì lo vướng mắc trong việc áp dụng qui định của pháp luật, cần xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu đủ điều kiện thì sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định.

Ngày 4/4/2019 không đồng ý với các phương án giải quyết của UBND thành phố A, ông/bà đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân Dân Tỉnh H yêu cầu : tuyên Hủy văn bản số 504/UBND-TNMT ngày 30/1/2019 và văn bản số 1126/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND thành phố A và buộc UBND thành phố A tiếp nhận lại và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắng liền với phần đất diện tích 54,7m2 thuộc thửa đất số 164 tờ bản đồ 09 (bản đồ số 2000) phường 5, thành phố A theo qui định của pháp luật.

XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH ĐƯƠNG SỰ

Người khởi kiện: Ông Bùi Quang Hải và Bà Đặng Thị Kim

Người bị khởi kiện: Chủ tịch UBND thành phố Auỷ Ban nhân dân thành PhốA. 

đề thi môn hành chính

Tham khảo thêm đề thi môn hành chính

KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA LUẬT SƯ

Hỏi người được ủy quyền UBND thành phố A:

Nguồn gốc đất ông Mĩ là sàn phơi cá được ông Mĩ đổ đất xây kè từ năm 1993 phải không?

Thửa đất của ông Hải và Bà kim là được ông Mĩ (bố ông Hải) bán lại phải không ?

Theo bản đồ địa chính được phê duyệt năm 2002 phần diện tích đất 54,7m2 là phần diện tích đất tăng thêm trong thửa đất số 164 bản đố số 9 phải không?

theo quyết định 1352 thì phần thửa đất phù hợp với qui hoạch đất ở đô thị phải không?

Hiện tại thửa đất 54,7m2 này không có bất cứ tranh chấp gì phải không ?

Ngày 20/4/2018 UBND, có nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSĐ, tài sản gắn liền với đất của ông Hải hay không?

Thửa đất số 164 bản đố số 9 của ông Hải và bà Kim là được ông Mĩ bán lại phải không ?

Thửa đất số 164 bản đố số 9 này được ông Mĩ xây kè đổ đất từ sàn phơi cá phải không?

Có xát nhận nào nói đất của ông hải là lấn biển hay không ? hay xác nhận do bố ông hải kê kè đổ đất trước đó là sàn phơi cá ?

Văn bản số 1126 là văn bản giải quyết khiếu nại của UBND thành phố A với ông Hải không?

Xin ông cho biết, thể thức ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là theo hướng dẫn luật khiếu nại phải không?

Theo ông việc UBND ban hành quyết định giải khiếu nại này là đúng hay sai?

Hỏi người khởi kiện:

Việc trả lại hồ sơ nhiều lần của UBND thành phố A có gây nhiều thiệt hại cho gia đình ông không?

Nguồn gốc đất của vợ chồng ông là như thế nào? 

Bà cho biết có phải bố chồng(ông Mỹ) đã bán lại cho vợ chồng bà thửa đất này đúng không ?

LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO NGƯỜI KHỞI KIỆN

            Kính thưa Hội đồng xét xử,

            Thưa vị đại diện Viện kiểm sát,

            Thưa các vị luật sư đồng nghiệp,

          Tôi tên là Luật sư Phạm Hữu Thuận, thuộc VPLS A và Cộng sự, thuộc đoàn Luật sư Tp.HCM. Tôi tham gia phiên tòa này với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện Ông Bùi Quang Hải và Bà Nguyễn Thị Kim.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa hôm nay, tôi xin trình bày một số ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện như sau:

 Qua phần trình bày của phía người khởi kiện, người bị kiện và phần xét hỏi công khai tại phiên tòa đã thể hiện rõ nội dung của vụ án ngày hôm nay. Tôi xin phép không tóm tắt lại nội dung trong vụ án này.

Người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết là tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hải và bà Kim; Tuyên Hủy văn bản số 1126/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND thành phố A, tuyên hành vi từ chối thực hiện thủ tục “tạm trả hồ sơ” đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất là trái pháp luật, buộc UBND thành phố A tiếp nhận lại và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắng liền với phần đất 54,7m2 thuộc thửa đất số 164 tờ bản đồ 09 (bản đồ số 2000) phường 5, thành phố A theo qui định của pháp luật. Đề nghị Tòa án kiến nghị xem xét trách nhiệm, năng lực của UBND thành phố A,  về việc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tôi cho rằng yêu cầu như trên của phía người khởi kiện là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận bởi hành vi và quyết định hành chính của UBND thành phố A là không đúng với quy định của pháp luật thể hiện ở 05 nội dung chính sau đây:

1.  Nguồn gốc thửa đất 54,7 m2 là đất sàn phơi cá của cha Bùi Xuân Mĩ bán cho ông hải có hợp đồng mua bán tay công chứng .

2.  Thửa đất 54,7 m2 của vợ chồng ông Hải đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

3.   ông Bùi Văn hải và bà đặng thị Kim đã nộp đầy đủ hồ sơ để được Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4.  Toàn bộ diện tích đất 54,7 không phải là đất lấn biển.

5.  văn bản 1126/UBND-TNMT là sai thể thức và sai lý do ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Sau đây tôi trình bày phân tích cụ thể, chi tiết để chứng minh 03 nội dung như đã nêu trên:

Khách hàng quan tâm tư vấn pháp luật bất động sản, hôn nhân gia đình, lao động, cạnh tranh thương mại, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, mua căn hộ TP. HCM click here , mua tài liệu thao khảo, Email: [email protected]

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0901.85.35.76 (zalo)

 

Bài viết khác

Ngày 20/9/2018 cơ quan CSĐT, công an Quận Cầu Giấy, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngô Đình Hoàng vì..
Căn cứ theo khoản 1, điều 3, điều 6 luật thương mại 2005, về chủ thể, về mục đích kinh doanh, căn cứ chương II..
Theo đơn khởi kiện của Hoàn Thị Hảo muốn ly hôn , xin được nuôi hai con, và chia đôi tài sản là thửa đất 496 tờ..
Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có sinh được 4 người con chung là Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Khắc Sinh, Chu..
Vì công ty sa thải bà thu khoản 3 điều 126 luật lao động 2012, và khoản 3 điều 125, nên căn cứ theo khoản 8 điều 36..
Ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, cơ sở kinh..
diễn Án Học Viện Tư Pháp Bùi Quang Hải LS Hồ Sơ 15, đề thi môn hành chính đào tạo luật sư

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi