Tin tức

Diễn án dân sự hồ sơ 13, công ty TNHH Kim Lân (công ty Kim Lân) và công ty TNHH Nhật Linh (công ty N

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

 1. TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN

Ngày 2/1/2015 công ty TNHH Kim Lân (công ty Kim Lân) và công ty TNHH Nhật Linh (công ty Nhật Linh) cùng ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL, nội dung hợp đồng công ty Kim Lân sẽ cung cấp cho công ty Nhật Linh các loại hàng hóa, với số lượng, chất lượng, đơn giá theo đơn đặt hàng chi tiết do công ty Nhật Linh cung cấp.

Ngày 25/2/1015, hai công ty Kim Lân và Nhật linh có thống nhất chốt công nợ năm 2015, bản đối chiếu công nợ tính đến hết ngày 31/12/2015 công ty Nhật Linh còn nợ là 3.250.319.430 VNĐ.

Ngày 8/5/2016, hai công ty Kim Lân và Nhật Linh thống nhất xác nhận công nợ tính đến hết thời điểm 30/4/2013 công ty Nhật Linh còn nợ 3.177.970.970VNĐ

Ngày 9/5/2016 công ty TNHH Kim Lân có công văn số 0506ĐN/CV gửi Công ty TNHH Nhật Linh yêu cầu công ty Nhật Linh thanh toán ngay số tiền nợ 3.270.212.570VNĐ sau khi nhận được công văn này.

Ngày 17/5/2016 công ty Kim Lân và công ty Nhật Linh có biên bản làm việc xác nhận về việc: Thống nhất phương thức thanh toán trả nợ của công ty Nhật Linh cho công ty Kim Lân và công ty Nhật Linh liệt kê tài sản của mình trên đất công ty Kim Lân đối chiếu sau đó hai bên sẽ xác nhận.

Ngày 10/7/2016 chưa nhận được thanh toán trả nợ từ công ty Nhật Linh nên công ty TNHH Kim Lân đã có đơn khởi kiện gửi tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu: Buộc công ty TNHH Nhật Linh phải trả 3.270.212.570 VNĐ và lãi suất theo qui định của pháp luật.

Ngày 17/11/2016 công ty Nhật linh có đơn phản tố gửi tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký và hoàn trả lại toàn bộ tài sản của công ty TNHH Nhật Linh trên đất của công ty TNHH kim lân.

Sau nhiều sự kiện như hòa giải ngày 3/9/2016 , đình chỉ vụ án ngày 25/9/2016, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 22/11/2016.

Ngày 26/12/2016 tòa án nhân dân Hyện Thuận Thành ra quyết định số 12/2016/QĐXXST-KDTM  đưa vụ án tranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng giửa công ty Kim Lân và công ty Nhật Linh ra xét sử sơ thẩm.

 1.  CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN
 1. Quan hệ pháp luật tranh chấp

Căn cứ theo khoản 1, điều 3, điều 6 luật thương mại 2005, về chủ thể, về mục đích kinh doanh, căn cứ chương II luật thương mại, căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa, các yêu cầu khởi kiện liên quan đến việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, xác định đây là tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

 1. Quyền khởi kiện

Nguyên đơn không có quyền khởi kiện ra tòa án: Căn cứ vào khoản 5.1 điều 5 hợp đồng số 01/2015/NLBN-KL, căn cứ Điều 6, Luật trọng tài thương mại 2010, căn cứ điều 4 nghị quyết 01/2014, căn cứ khoản 5, Điều 43 Luật TTTM/2010: nếu như trọng tài kinh tế Hà Nội không xác định được các bên phải thỏa thuận lại về tên gọi chính xác của tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết, nếu không thỏa thuận được thì nguyên đơn có quyền lựa chọn một trung tâm trọng tài để giải quyết. Phải chọn trọng tài để giải quyết.

Ngược lại căn cứ điều 200 BLTTDS 2015, Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, công ty Nhật Linh có quyền yêu cầu phản tố .

 1. Yêu cầu phản tố của công ty Nhật Linh.

+ yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký và hoàn trả lại toàn bộ tài sản của công ty TNHH Nhật Linh trên đất của công ty TNHH kim lân.

 1. Đánh giá yêu cầu phản tố bên bị đơn.

Việc đòi lại tài sản nên thực hiện khởi kiện một vụ án khác vì đang tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và vì yêu cầu phản tố không có liên quan đến việc tranh chấp đòi tiền mua hàng hòa của Kim lân, không thuộc các trường hợp tại điểm a,b khoản 2 điều 200 BLTTDS/2015. Nên tư vấn yêu cầu phản tố để phù hợp với qui định : Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, hoặc khi yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Ví dụ: yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký và hoàn trả trả lại toàn bộ tài sản của công ty TNHH Nhật Linh trên đất của công ty TNHH kim lân sau khi khấu trừ phần nợ tiền mua Hàng. Yêu cầu Phải có liên quan đến việc nguyên đơn khởi kiện.

Về mặt tố tụng có quyền yêu cầu phản tố Căn cứ  điều 200 BLTTDS/2015, Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, công ty Nhật Linh có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn.

 1. Thời gian phản tố

Căn cứ theo khoản 1 Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bị đơn nhận được thông báo của Tòa án thì phải gửi yêu cầu phản tố, trừ trường hợp gia hạn vì lý do chính đáng cũng không quá 15 ngày.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bị đơn nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán được phân công có trách nhiệm xem xét đơn và đưa ra quyết định.

 1. Nộp tiền tạm ứng án phí

Căn cứ 146 LTTDS/2015, Bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí (khoản 3, điều 195)

 1. Thủ tục yêu cầu phản tố

Căn cứ Điều 202 thủ tục yêu cầu phản tố được thực hiện theo quy định của Bộ luật TTDS/2015 về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn.

 1. Các vấn đề cần chứng minh

+  Việc nộp đơn ra tòa án là không đúng với qui định của pháp luật.

+  Công ty TNHH Nhật Linh chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán với công ty TNHH Kim Lân.

+  Bản đối chiếu công nợ cuối cùng ngày 8/5/2016 chưa rõ ràng về số tiền chốt công nợ.

+  Kim lân và Nhật Linh có hợp tác làm ăn, Công ty TNHH kim lân chưa hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả tài sản của công ty Nhật Kim trên đất công ty Kim Lân

 1. Đương sự

Nguyên đơn : Công ty TNHH Kim Lân

Bị đơn : Công ty TNHH Nhật Linh

 

 1. KẾ HOẠCH CÂU HỎI
 1. Hỏi nguyên đơn
 • Có phải hai bên thỏa thuận trong hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp thì yêu cầu trọng tài kinh tế tp.Hà nội giải quyết phải không ?
 • Các bên có thỏa thuận lại về tên gọi chính xác của tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết chưa ?
 • Công ty Kim Lân đã giao đủ các giấy tờ phiếu nhập kho, hóa đơn vat, báo giá chi tiết, giấy đề nghị thanh tóan cho công ty Nhật Linh hay chưa?
 • Theo hợp đồng khi nhận tất cả các giấy tờ thì trong thời gian bao lâu công ty Nhật linh sẽ thanh tóan cho công ty Kim Lân ?
 • Hai công ty đã có biên bản làm việc ngày 17/5/2016 thống nhất phương án liệt kê tài sản xác nhận tài sản còn của công ty Nhật Linh trên đất Kim Lân và phương án thanh toán phù hợp cho Kim Lân phải không?
 • Bản đối chiếu công nợ ngày 8/5/2016 Nhật Linh còn nợ 3.177.970.970VNĐ phải không?
 • Trong đơn khởi kiện yêu cầu cầu Nhật Linh phải trả 3.270.212.570 VNĐ ?
 • Hai doanh nghiệp Kim Lân và Nhật Linh có hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị điện Lioa phải không ?
 • Hiện tại tài sản của công ty Nhật Linh vẫn còn trên đất công ty Kim Lân phải không?
 • Công Ty Kim Lân chưa ký xác nhận tài sản của công ty Nhật Linh trên đất công ty Kim lân phải không?
 1. Hỏi bị đơn
 • Kim lân và Nhật linh có thỏa thuận giải quyết mâu thuẩn bằng trọng tài thương mại phải không?
 • Công ty Nhật Linh có nhận đầy đủ các giấy tờ phiếu nhập kho, hóa đơn vat, báo giá chi tiết, giấy đề nghị thanh tóan cho công ty Kim Lân hay chưa ?
 • Tổng tài sản còn lại của Nhật Linh trên đất kim lân là bao nhiêu ?
 • Công ty Kim lân đã chốt xác nhận tài sản của công ty Nhật linh hay chưa ?
 1. BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ BỊ ĐƠN.

Kính thưa Hội Đồng Xét Xử,

Thưa đại diện Viện Kiểm Sát,

Thưa các Luật sư đồng nghiệp.

Tôi là Luật sư Phạm Hữu Thuận, thuộc Văn phòng Luật sư A, Đoàn Luật Sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, tôi có mặt tại phiên toà này với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn công ty TNHH Nhật Linh

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa hôm nay, tôi xin trình bày một số ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện như sau:

 Qua phần trình bày của phía nguyên đơn, bị đơn và phần xét hỏi công khai tại phiên tòa đã thể hiện rõ nội dung của vụ án ngày hôm nay. Tôi xin phép không tóm tắt lại nội dung trong vụ án này.

Tôi hoàn toàn không đồng ý với các nội dung mà phía công ty TNHH Kim Lân và Luật sư của nguyên đơn trình bày làm căn cứ là hoàn toàn không có cơ sở chấp nhận bởi 04 lý do sau đây:

Thứ 1 : Việc nộp đơn ra tòa án là không đúng với qui định của pháp luật.

Thứ 2 : Công ty TNHH Nhật Linh chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán với công ty TNHH Kim Lân.

Thứ 3 : Bản đối chiếu công nợ cuối cùng ngày 8/5/2016 chưa rõ ràng về số tiền chốt công nợ.

Thứ 4 : Kim lân và nhật linh có hợp tác làm ăn, Công ty TNHH kim lân chưa hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả tài sản của công ty Nhật Kim trên đất công ty Kim Lân

 Sau đây tôi xin trình bày phân tích cụ thể, chi tiết để chứng minh cho 04 luận điểm đã nêu trên:

Khách hàng quan tâm tư vấn pháp luật bất động sản, hôn nhân gia đình, lao động, cạnh tranh thương mại, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, mua căn hộ TP. HCM click here , mua tài liệu thao khảo, Email: [email protected]

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0901.85.35.76 (zalo)

Bài viết khác

Ngày 20/9/2018 cơ quan CSĐT, công an Quận Cầu Giấy, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngô Đình Hoàng vì..
Theo đơn khởi kiện của Hoàn Thị Hảo muốn ly hôn , xin được nuôi hai con, và chia đôi tài sản là thửa đất 496 tờ..
Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có sinh được 4 người con chung là Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Khắc Sinh, Chu..
Vì công ty sa thải bà thu khoản 3 điều 126 luật lao động 2012, và khoản 3 điều 125, nên căn cứ theo khoản 8 điều 36..
Ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, cơ sở kinh..
Theo đánh giá sơ bộ do tình hình dịch Covid diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng..
diễn án , diễn án dân sự, diễn án dân sự hồ sơ 13, diễn án dân sự hồ sơ 13, công ty TNHH Kim Lân (công ty Kim Lân) và công ty TNHH Nhật Linh (công ty Nhật Linh) bảo vệ bị đơn

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi