Tin tức

diễn án dân sự hồ sơ 06 ông Sinh và bà Thanh khởi kiện bà Tám

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

 1. TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN

Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có sinh được 4 người con chung là Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Khắc Sinh, Chu Thị The.

Ông Trường mất năm 1945 và bà Cúc mất năm 1990, để lại tài sản là ngôi nhà 2 gian với diện tích đất là 777 m2 tại tờ bản đồ số 2 thửa 40 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu và một số cây lưu niên: nhãn, dừa và một số cây khác.

Năm 1994, bà Thanh và bà The có “Giấy giao quyền trông nom” để ông Chu Khắc Thuyên quản lý nhà đất, thu hoạch hoa quả trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/4/1994 đến 15/4/1999 và có trách nhiệm đóng thuế nhà đất.

Năm 1994, ông Sinh chuyển quyền thừa kế phần tài sản này cho ông Chu Khắc Thuyên (Kha-anh họ) kể từ ngày 24/01/1994. Sau đó, bà Thanh phát hiện sự việc này và đã khiếu nại đến UBND xã Phù Vân, UBND xã Phù Vân đã tạm đình chỉ việc chuyển quyền thừa kế này.

Năm 1999, ông Thuyên mất, bà Đinh Thị Tám là vợ ông Thuyên tiếp tục thu hoạch hoa quả hàng năm.

Ngày 28/5/2016, bà Tám cùng con gái là Chu Thị Mai làm nhà trên mảnh đất này. Bà Thanh đã báo chính quyền địa phương xã Phù Vân can thiệp nhưng bà Tám vẫn tiếp tục xây dựng. UBND xã Phù Vân đã tổ chức Hòa giải nhưng không thành.

Ngày 05/11/2016, ông Sinh và bà Thanh khởi kiện bà Tám tại Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ông Sinh và bà Thanh

+ Yêu cầu bà Tám trả lại diện tích đất 777m2 tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 02 lập năm 1998 cho 4 chị em nguyên đơn.

+ Yêu cầu trả lại hoa mầu trên đất, với 50% tổng giá trị thu nhập cây lâu niên kể từ ngày 15/4/1994.

+ Yêu cầu bà Tám dỡ bỏ nhà và các tài sản khác trên đất để trả lại đất cho 4 chị em nguyên đơn .

Sau nhiều phiên hòa giải không thành ngày 03 tháng 08 năm 2017, tòa ra quyết định số

 1. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN
 1. Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp

Căn cứ theo bản đồ địa chính lập năm 1998 thì phần đất tranh chấp là của bà Cúc.  Bà Tám cho rằng ông Sinh đã chuyển quyền thừa kế cho vợ chồng bà, chồng bà là ông Thuyên đã mất nên đất này là của bà. Bà Thanh, bà Loan, ông Sinh, bà The cho rằng đây là tài sản của mẹ họ để lại và họ là những người thừa kế theo pháp luật nên đất này là của họ. Do đó, đây là tranh chấp về quyền sử dụng đất (khoản 9 Điều 26 BLTTDS 2015).

 1. Quyền khởi kiện .

Căn cứ điều 68, 186 BLTTDS 2015, Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì Ông Sinh và bà Thanh có quyền khởi kiện yêu cầu toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 1. Thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 thì đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

 1. Thời hạn chuẩn bị xét sử

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 203 đối với vụ án trah chấp quyền sử dụng đất theo khoản 9 điều 26 thì thời hạn chuẩn bị xét sử sơ thẩm là 4 tháng, vụ án có tính chất phứ tập thì có thể gia hạn 2 tháng.

 1. Thẩm quyền Tòa án

Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 35 BLTTDS 2015 thì tranh chấp quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 9, Điều 26 BLTTDS 2015, căn cứ điểm a, khoản 1, điều 35 sẽ do Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015 thì trong trường hợp tài sản tranh chấp là bất động sản thì Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Như vậy, trong trường hợp này Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có thẩm quyền giải quyết.

 1. Đương sự

Nguyên đơn:

 • Bà Chu Thị Hồng Thanh (tên gọi khác là Chu Thị Thanh), sinh năm 1930

Cư ngụ: số 12, tổ 16, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 • Ông Chu Văn Sinh, sinh năm 1936

Cư ngụ: thôn Vạn Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Bị đơn:

 • Bà Đinh Thị Tám, sinh năm 1930

Cư ngụ: thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

 • Bà Chu Thị Loan, sinh năm 1934

Địa chỉ: tổ 3 phường Cầu Thía, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

 • Bà Chu Thị The, sinh năm 1944

Địa chỉ: đội 1 thôn Diên Điền, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

 • UBND xã Phù Vân (289m2 diện tích đất của UBND xã)
 • Ông Chu Khắc Hồng, sinh năm 1956;
 • Bà Trần Thị Đắc, sinh năm 1957;
 • Bà Chu Thị Mai, sinh năm 1952.

Cùng thường trú: thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 1. Yêu cầu của nguyên đơn

+ Yêu cầu bà Tám trả lại diện tích đất 777m2 tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 02 lập năm 1998 cho 4 chị em nguyên đơn.

+ Yêu cầu trả lại hoa mầu trên đất, với 50% tổng giá trị thu nhập cây lâu niên kể từ ngày 15/4/1994.

+ Yêu cầu bà Tám dỡ bỏ nhà và các tài sản khác trên đất để trả lại đất cho 4 chị em.

 1. Đánh giá yêu cầu khởi kiện .

+ yêu cầu bà Tám trả lại đất là có căn cứ để đòi lại đất:  thứ nhất đây là nguồn gốc đất là di sản thừa kế của ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc để lại, thứ 2 Bà Thanh, bà Loan, ông Sinh, bà The là những người được thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất, thứ 3 bà tám chiếm đất không có căn cứ pháp luật nên ông sinh và bà thanh có quyền đòi tài sản cho các đồng thừa kế theo điều 166 BLDS 2015.

+ Lưu ý căn cứ vào biên bản xác minh ngày 17/6/2017 của UBND xã Phù Vân, thì phần đất 777m2 có 289 m2 đất ao thuộc đất của ủy ban nhân dân xã nên việc đòi lại tổng diện tích đất cần phải chứng minh về quá trình sử dụng ổn định lâu dài và phù hợp kế hoạch sử dụng đất của UBND Tỉnh, nhưng phần lớn phần diện tích 289m2 này thì vợ chồng bà tám có công sức tôn tạo và gìn dữ.

+ Yêu cầu trả lại các cây cối và 50% hoa lợi thì hơi khó khăn và tốn nhiều thời gian nhưng số tiền thu được cũng không nhiều vì giá trị số tiền so với hiện tại cũng không nhiều và sau khi thu đòi được đất thì cây cối nằm trên đất cũng thu được về nên yêu cầu này không cần thiết.

+ Yêu cầu bà Tám dỡ bỏ nhà và các tài sản khác trên đất để trả lại đất cho 4 chị em nguyên đơn cần xem xét thêm vì khi có yêu cầu này việc tháo dỡ nhà sẽ làm thiệt hại nhiều chi phí cho cả 2 bên. Tuy nhiên nếu không yêu cầu sợ bà Tám để lâu dài và sử dụng thì ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn.

 1. Tiền tố tụng

Đây là tranh chấp quyền sở hữu quyền sử dụng đất. Do vậy, căn cứ vào điều 202 luật đất đai 2013 và điểm a Khoản 3 Điều 8 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự thì tranh chấp này bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở.

 1. Các vấn đề Cần chứng minh

+ Nguồn gốc đất là đất của Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc là di sản thừa kế của ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc

+ Bà Thanh, bà Loan, ông Sinh, bà The thuộc hàng thừa kế thứ nhất

+ Việc giao đất cho ông Chu Khắc Thuyên là để trông coi không có chuyển quyền thừa kế, Bà Tám Xây nhà Chiếm đất trái pháp luật

 1. Văn bản pháp luật áp dụng

+ Luật đất đai 1993;

+ luật đất đai 2013.

+ Bộ luật tố tụng 2015;

+ Bộ luật Dân sự 2015;

+ Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ hait của BLTTDS.

 1. CÂU HỎI
 1. Hỏi bị đơn
 • Thửa đất 40 tờ bản đồ số 02 nguồn gốc đất này là của cụ Trường và cụ Cúc phải không?
 • Bà Thanh, bà Loan, ông Sinh, bà The có phải là con ruột của cụ Chu khắc Trường và Chu Thị Cúc hay không ?
 • Bà có biết “Đơn chuyển quyền thừa kế” ngày 20/1/1994? Khi lập “Đơn chuyển quyền thừa kế” ngày 20/1/1994 có mặt bà Thanh, bà Loan, bà The không?
 • UBND xã Phù Vân đã tạm đình chỉ việc giao quyền thừa kế giữa ông Sinh và ông Thuyên chồng bà vào ngày 10/4/1994 phải không?

-      Khi bà xây nhà trên thửa đất 40 tờ bản đồ số 02  thì bà Thanh có ý kiến gì không?

 1. Hỏi nguyên đơn
  1. Hỏi Bà Chu Thị Hồng Thanh
 • Khi Ông Sinh chuyển quyền thừa kế di sản cho Ông Chu Khắc Thuyên bà có biết hay không? UBND Xã Phù Vân đã giải quyết như thế nào?
 • Khi bà biết việc chuyển quyền sở hữu trên, bà đã làm gì?
 • Việc bà giao quyền trông non cho Ông Thuyên có được sự đồng ý của các em còn lại không?
 • Việc đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất số 40 tờ bản đồ số 02 có phải theo thoả thuận trông non nhà, hưởng hoa lợi và đóng thế hay không?
  1. Hỏi Ông Chu Văn Sinh
 • Ông có bao nhiêu anh chị em ? gồm những ai ?
 • Khi ông làm giấy chuyền quyền thừa kế cho ông Thuyên UNND xã có đồng ý hay không?
 • Lúc ông làm giấy chuyển quyền cho ông Sinh chưa được sự đồng ý của các chị em trong nhà phải không?
 • Khi các chị em ông giao quyền trong non di sản cho ông Thuyên, ông có đồng ý không?
 1. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Hỏi bà Chu Thị Mai:

 • Bà có quan hệ thế nào với bà Đinh Thị Tám, ông Chu Văn Sinh, bà Chu Thị Thanh?
 • Khi xây nhà tháng 5/2016 trên đất của cụ Cúc, có ai đến ngăn cản và không cho xây hay không?
 •  Bà và mẹ bà là bà Đinh Thị Tám đã xây một căn nhà cấp 4 trên thửa đất tranh chấp và chuyển về đó sống từ đó cho đến nay?
 • Tài sản trên đất mà ông Sinh, bà Thanh đang kiện đòi mẹ đẻ bà có phải là đất cụ Cúc hay không?
 1. BẢN LUẬN CỨ

Kính thưa Hội Đồng Xét Xử,

Thưa đại diện Viện Kiểm Sát,

Thưa các Luật sư đồng nghiệp.

Tôi là Luật sư Phạm , thuộc Văn phòng Luật sư A, Đoàn Luật Sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, tôi có mặt tại phiên toà này với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là bà Chu Thị Hồng Thanh và ông Chu Khắc Sinh.

Qua phần trình bày của phía nguyên đơn, bị đơn, và diễn biến tại phiên tòa, đã thể hiện được nội dung của vụ án. Tôi xin phép không tóm tắt lại nội dung vụ án tranh chấp .

 Người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết là tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn bởi các lý do sau đây:

 1. Nguồn gốc đất là di sản thừa kế của ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc để lại.
 2. Bà Thanh, bà Loan, ông Sinh, bà The thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
 3. việc giao đất cho ông Chu Khắc Thuyên là để trông coi không có chuyển quyền thừa kế, Bà Tám Xây nhà Chiếm đất trái pháp luật

Sau đây tôi xin trình bày phân tích cụ thể, chi tiết để chứng minh cho 03 luận điểm đã nêu trên:

Khách hàng quan tâm tư vấn pháp luật bất động sản, hôn nhân gia đình, lao động, cạnh tranh thương mại, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, mua căn hộ TP. HCM click here , mua tài liệu thao khảo, Email: [email protected]

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0901.85.35.76 (zalo)

Bài viết khác

Ngày 20/9/2018 cơ quan CSĐT, công an Quận Cầu Giấy, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngô Đình Hoàng vì..
Căn cứ theo khoản 1, điều 3, điều 6 luật thương mại 2005, về chủ thể, về mục đích kinh doanh, căn cứ chương II..
Theo đơn khởi kiện của Hoàn Thị Hảo muốn ly hôn , xin được nuôi hai con, và chia đôi tài sản là thửa đất 496 tờ..
Vì công ty sa thải bà thu khoản 3 điều 126 luật lao động 2012, và khoản 3 điều 125, nên căn cứ theo khoản 8 điều 36..
Ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, cơ sở kinh..
Theo đánh giá sơ bộ do tình hình dịch Covid diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng..
diễn án , diễn án dân sự, diễn án dân sự hồ sơ 06, diễn án dân sự hồ sơ 06 ông Sinh và bà Thanh khởi kiện bà Tám

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi