Mẫu thư tư vấn pháp lý

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM HỮU THUẬN

Địa chỉ: 343 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: 0903763545; Email: Buildhomegroup@gmail.com; Website: zinghouse.com

Số: 01/TVPL-KH HCM, ngày 17, tháng 11, năm 2021

QC. Căn Hộ Phạm Văn Đồng Sân Bay

QC. Căn Hộ Phạm Văn Đồng Sân Bay

mẫu thư tư vấn pháp lý

MẪU THƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ

(Về việc: Yêu cầu XYZ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán)

Kính gửi: Công Ty ABC

Lời đầu tiên, văn phòng luật sư Phạm Hữu Thuận, xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng! Cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ số 01 ký ngày 10, tháng 11, năm 2021. Giữa Quý công ty ABC và văn phòng luật sư Phạm Hữu Thuận, chúng tôi xin gửi đến Quý công ty thư tư vấn pháp lý với nội dung như sau:

 1. Bối cảnh tư vấn mẫu thư tư vấn:
 2. Tài liệu vụ việc

– Hợp đồng ngày 25/8/2017, số…

– Giấy phép kinh doanh công ty ABC

– Điều lệ công ty ABC

– Giấy phép kinh doanh công ty XYZ

– Điều lệ công ty XYZ

– Thư ủy quyền số 010/UQ/11 do Ông Lê Đình Vượng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty XYZ ký ngày 5/8/2017), ủy quyền cho trưởng phòng Hậu người ký hợp đồng.

– Văn bản xác nhận việc nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị (nếu có).

– Hình ảnh thực tế “hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị”.

(Liệt kê tất cả các tài liệu khách hàng cung cấp, có ghi chú số lượng và loại tài liệu)

thư tư vấn pháp lý

 1. Bối cảnh vụ việc:

Ngày 25/8/2017, Công ty ABC và Công ty XYZ đã ký kết Hợp đồng, theo đó, Công ty XYZ đồng ý mua của Công ty ABC và Công ty ABC đồng ý thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và hệ thống tách dầu với tổng giá trị hợp đồng là 10.000.00.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam), chưa bao gồm thuế và các phí khác.

Ông Nguyễn Văn An – Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ABC là người thay mặt Công ty ABC ký kết Hợp đồng.Về phía Công ty XYZ, Ông Trần Đức Bình, Trưởng phòng Hậu cần là người thay mặt cho Công ty XYZ, trên cơ sở ủy quyền của Ông Lê Đình Vượng, Phó chủ tịch HĐQT của Công ty XYZ ký kết Hợp đồng (theo thư ủy quyền số 010/UQ/11 do Ông Lê Đình Vượng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty XYZ ký ngày 5/8/2017)

Công ty ABC có nghĩa vụ giao hệ thống thiết bị cho Công ty XYZ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng và tiến hành lắp đặt trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao hàng. Giá trị Hợp đồng được thanh toán thành 03 đợt:

Đợt 1: Thanh toán 40% trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Đợt 2: Thanh toán 30% trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Công ty ABC vận chuyển và tập kết toàn bộ hệ thống thiết bị đến địa điểm lắp đặt

Đợt 3: Thanh toán 30% còn lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Công ty ABC hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị. Theo quy định tại Hợp đồng, có 2 loại bảo lãnh là bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành. Công ty ABC đã xuất trình chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng hợp lệ. Công ty XYZ có quyền hủy hợp đồng nếu Công ty ABC giao hàng chậm quá 10 ngày

Chứng từ liên quan đến hàng hóa: Hợp đồng không quy định

Thời hạn khiếu nại: Hợp đồng không quy định

Giải quyết tranh chấp: Theo quy định tại hợp đồng, trong trường hợp phát sinh tranh chấp, theo quyền lựa chọn của bất kỳ bên nào “tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore”.

Công ty XYZ đã thanh toán đợt 1 tương đương với 40% giá trị của hợp đồng, trên thực tế công ty ABC đã hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị. Hai bên đã ký kết văn bản xác nhận việc nghiệm thu, bàn giao. Tuy nhiên, chỉ có Công ty XYZ lưu giữ văn bản bàn giao này và không gửi lại bản gốc cho công ty ABC. Mặc dù Công ty ABC đã đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán và đã đến hạn thanh toán nhưng Công ty XYZ vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt thứ hai và đợt ba vì các lý do sau:

 • Yêu cầu Công ty ABC phải trình kế hoạch tập kết và lắp đặt thiết bị để công ty XYZ phê duyệt.
 • Yêu cầu phải có biên bản bàn giao thiết bị ký kết giữa hai bên khi Công ty ABC tập kết hàng tại công trình để làm cơ sở cho Công ty XYZ thanh toán đợt 2.
 • Muốn thay đổi giá mua hệ thống thiết bị.
 • Cho rằng Công ty ABC vi phạm quy định về bảo lãnh bảo hành do không xuất trình được chứng thư bảo lãnh bảo hành
 • Yêu cầu phải phê duyệt các tài liệu liên quan đến hệ thống thiết bị do công ty ABC cung cấp.
 • Cho rằng Công ty ABC không hợp tác.
 1. Yêu cầu mẫu thư tư vấn

Yêu cầu tư vấn, yêu cầu XYZ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

III. Căn cứ pháp lý mẫu thư tư vấn

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản pháp luật có liên quan sau:

 1. Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 2. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;
 3. Luật trọng tài thương mại năm 2010Luật số: 54/2010/QH12,có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
 4. Ý kiến tư vấn chi tiết

Thứ nhất: Căn cứ vào hợp đồng, căn cứ vào điều 117, điều 408 bộ luật dân sự 2015, xem xét hợp đồng có bị vô hiệu hay không, căn cứ vào các giấy tờ trên hồ sơ yêu cầu bổ sum các chứng từ, như giấy phép kinh doanh của hai hoanh nghiệp, các giấy ủy quyền của các cá nhân được ủy quyền, giấy tờ tùy thân của bên nhận ủy quyền và bên được ủy quyền, điều lệ của 2 công ty qui định để xem xét, Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được hay không, trong trường hợp này vì hồ sơ chưa đầy đủ nên: giả sử hợp đồng này có hiệu lực, căn cứ vào các vấn đề điều khoản có trên hồ sơ.

Thứ hai : Phân tích mặt có lợi và bất lợi của trường hợp tư vấn

Mặt có lợi : Căn cứ vào hợp đồng ký ngày 25/8/2017, thì công ty ABC và công ty XYZ Hai bên đã ký kết văn bản xác nhận việc nghiệm thu, bàn giao đã hoàn thành nghĩa vụ công việc của mình, trên thực tế công ty ABC đã hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị, đây cũng là một điều kiện cần trong hợp đồng ký “ để công ty có thể yêu cầu công ty XYZ thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt 2 và đợt 3 cho công ty ABC, các vấn đề của công ty XYZ nêu ra như:

+ Yêu cầu Công ty ABC phải trình kế hoạch tập kết và lắp đặt thiết bị để công ty XYZ phê duyệt.

+ Yêu cầu phải có biên bản bàn giao thiết bị ký kết giữa hai bên khi Công ty ABC tập kết hàng tại công trình để làm cơ sở cho Công ty XYZ thanh toán đợt 2.

+ Muốn thay đổi giá mua hệ thống thiết bị.

+ Yêu cầu phải phê duyệt các tài liệu liên quan đến hệ thống thiết bị do công ty ABC cung cấp.

+ Cho rằng Công ty ABC không hợp tác.

Các yêu cầu nêu trên không hề có đề cập và thỏa thuận từ ban đầu và cụ thể trong hợp đồng, ký ngày 25/8/2017 cho nên việc công ty XYZ đưa ra các vấn đề nên trên là không phù hợp và trì hoãn nghĩa vụ của mình.

Còn về vấn đề công ty XYZ Cho rằng Công ty ABC vi phạm quy định về bảo lãnh, bảo hành do không xuất trình được chứng thư bảo lãnh bảo hành (về mặt này Công ty ABC đã xuất trình chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng hợp lệ)

Như vậy việc công ty XYZ chưa hoàn thành việc thanh toán, cố tình kèo dài là đã vi phạm nghĩa vụ được thỏa thuận trong hợp đồng.

Căn cứ điều 292 luật thương mại 2005 thì có nhiều phương án như Buộc thực hiện đúng hợp đồng, Phạt vi phạm, Buộc bồi thường thiệt hại, Tạm ngừng thực hiện hợp đồng, Đình chỉ thực hiện hợp đồng, Huỷ bỏ hợp đồng. tuy nhiên về vấn đề quan trọng nhất là thu hồi được các khoản nợ mà công ty XYZ, chưa thanh toán trước tiên chúng ta có thể, tiến hành đàm phán với công ty XYZ, để xem sự thiện chí của đối tác.

Mặt bất lợi: về vấn đề chứng minh công ty XYZ đã vi phạm hợp đồng, và công ty ABC đã thực hiện đúng theo hợp đồng vì “chỉ có Công ty XYZ lưu giữ văn bản là hai bên đã ký kết văn bản xác nhận việc nghiệm thu, bàn giao này và không gửi lại bản gốc cho công ty ABC”, việc công ty ABC và luật sư phải tìm các chứng cứ xác nhận trên và chứng minh đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ để bên công ty XYZ buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình là điều cần thiết.

Thứ 3: Tư vấn mẫu thư tư vấn, có phương án cụ thể cho công ty ABC

 • Công ty ABC cung cấp các tài liệu chứng cứ, hình ảnh thực tế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ, các công việc của mình với công ty XYZ, sau khi cung cấp song các chứng cứ, hoặc nếu chưa cung cấp được thì thông báo cho luật sư để có thể có phương án thu thập chứng cứ.
 • Gửi thông báo cho công ty xyz, đề cập vấn đề vi phạm hợp đồng, yêu cầu công ty XYZ thực hiện nghĩa vụ của mình (trong thông báo nên rõ, các vấn đề cụ thể để công ty xyz hiểu rõ được vấn đề), tiến hành đàm phán thương lượng, chuẩn bị dựa trên các vấn đề công ty XYZ đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, đề nghị công ty xyz phải thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán còn lại cho công ty ABC, nếu công ty XYZ không thiện chí thực hiện căn cứ vào luật thương mại 2005, như căn cứ vào điều 292 để áp dụng các chế tài phù hợp như khoản 1,2,3 điều 292 luật thương mại 2005, khoản 4 điều 297  buộc phải thực hiện hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, căn cứ vào điều 300,301,302 để xác định các khoản chi phí thiệt hại, mà bên công ty XYZ cố tình không thực hiện nghĩa vụ của mình.
 • Nếu như có tranh chấp xảy căn cứ vào hợp đồng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore”. Cách thể hiện trong hợp đồng chưa thể hiện rõ luật áp dụng, và nơi giải quyết tranh chấp có thể hiểu là trung tâm trọng tài quốc tế singapore căn cứ vào điều 2,5,16,18 luật trọng tài thương mại năm 2010.
 1. Phần kết thúc mẫu thư tư vấn:

Ý kiến pháp lý này chỉ được gửi tới Công ty cho riêng mục đích của Công ty liên quan tới nội dung được yêu cầu tư vấn. Công ty được quyền sử dụng Ý kiến pháp lý này để làm việc với bên có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Ngoài mục đích vừa nêu, Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác không được sử dụng Ý kiến pháp lý này làm căn cứ hoặc sử dụng cho mục đích khác, trừ khi được chúng tôi xem xét và có ý kiến đồng ý bằng văn bản”.

Trân trọng cảm ơn!

Khách hàng quan tâm tư vấn pháp luật bất động sản, hôn nhân gia đình, lao động, cạnh tranh thương mại, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, mua căn hộ TP. HCM click here, mua tài liệu thao khảo,Email: thuanhoangnam1212@gmail.com

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

Hotline: 0565266993

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.