Khách hàng có thể lấy lại tiền các căn hộ hình thành trong tương lai không?

Khách hàng có thể lấy lại tiền các căn hộ hình thành trong tương lai khi các chủ đầu tư huy động vốn không đúng qui định ví dụ như lập “Thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm” hay “lập các văn bản thỏa thuận”? bởi các lý do sau:

Thứ nhất: Dự án Khu nhà ở cao tầng đang xây dựng chưa có “sản phẩm” là “tài sản hình thành trong tương lai”, chưa đủ điều kiện để xác lập “tài sản hình thành trong tương lai” theo quy định Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chưa có “sản phẩm”, chưa có “vật”

Có thể lấy lại tiền đối với dự án hình thành trong tương lai hay không?

Hình ảnh minh họa 

“Thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm” hay “lập các văn bản thỏa thuận”… không đủ điều kiện có hiệu lực theo Điều 117 Bộ Luật dân sự 2015 (các chủ đầu tư chưa phải là chủ sở hữu “sản phẩm” nên chưa có năng lực pháp luật dân sự của chủ sở hữu), Dự án Khu nhà ở cao tầng được hình thành trong tương lai đưa vào giao dịch ‘sản phẩm” chưa tồn tại, không có trên thực tế.

Thứ hai: Khách hàng có “quyền ưu tiên được lựa chọn sản phẩm trong dự án” nhưng khách hàng phải “đảm bảo quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm” bằng (“Tiền Đảm Bảo”) là trái quy định của Bộ Luật dân sự về “bảo đảm thực hiện hiện nghĩa vụ”, không ai thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm cho “quyền” của mình. Giao dịch dịch bảo đảm là “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”.

Thứ ba: “Thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm không đúng quy định Điều 17 (Hợp đồng kinh doanh bất động sản) Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 6 (Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản) Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/2015.

Thứ tư: Dự án Khu nhà ở cao tầng được hình thành trong tương lai của các chủ đầu tư lập văn bản thỏa thuận huy động vốn trái quy định, không đủ điều kiện để huy động vốn, không đúng hình thức theo quy định của pháp luật về nhà ở theo quy định Điều 68 Luật Nhà ở 2014 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015.

Do đó, khách hàng đề nghị Tòa án buộc chủ đầu tư phải thanh toán, trả lại cho khách hàng khoản tiền đã nộp, cộng thêm số tiền lãi phát sinh tính đến ngày xét xử sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 357, khoản 2 Điều 468, khoản 4 Điều 131 Bộ Luật dân sự 2015. Là đúng qui định pháp luật.

MỌI THÔNG TIN QUÝ ANH CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ BIẾT THÊM CHI TIẾT

 Hotline: 0931.9292.65 (Zalo)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.