Có được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho cá nhân

Có được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho cá nhân, thường thì câu chuyện thế chấp diễn ra thường xuyên tại các tổ chức tín dụng và thế chấp không còn xa lạ đối với người dân. Tuy nhiên việc người dân nhận thế chấp của nhau diễn ra trong thị trường thì rất ít và hiếm vậy tại sao lại như vậy? phần lớn nguyên nhân là chưa được các phòng đăng ký đất đai mạnh dạn áp dụng mặt dù chính phủ đã có nghị định hướng dẫn quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (sau đây gọi là biện pháp bảo đảm) và xử lý tài sản bảo đảm, vậy hiểu rõ hơn về vấn đề này Legal estate đưa ra các căn cứ giúp khách hàng và quí bà con hiểu rõ hơn về  vấn đề này:

Có được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho cá nhân, thường thì câu chuyện thế chấp diễn ra thường xuyên tại các tổ chức tín dụng và thế chấp không còn xa...

Hình ảnh minh họa 

Việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao dịch khác;

3. Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác áp dụng không được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và không có quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn;

4. Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.

Hơn nửa căn cứ luật đất đai 2013 Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Được quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Căn cứ vào điều 4 nghị định 102 về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Điều 4. Các trường hợp đăng ký

1. Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Vậy cho nên khi mà quí bà con anh chị có đủ các điều kiện qui định như trên thì có thế thế chấp tài sản quyền sử dụng đất cho cá nhân khác để đả bảo các khoản vay hay mục đích chính đáng cho mình.

MỌI THÔNG TIN QUÝ ANH CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ BIẾT THÊM CHI TIẾT

 Hotline: 0931.9292.65 (Zalo)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.