Bồi thường hỗ trợ tái định cư

Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vậy khi nào thì người dân bị thu hồi đất và khi nào thì người dân có thể mặt cả với nhà đầu tư, như vậy đối với các trường hợp có căn cứ thu hồi đất như vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng thì quí bà con phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất của nhà nước cụ thể là theo qui định của luật đất đai 2013, còn nếu như ngược lại không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thì bà con có thể thỏa thuận với chủ đầu tư về giá, có quyền ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc không khi giá đất chưa được thỏa thuận, và việc chuyển nhượng bằng hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực.

MỌI THÔNG TIN QUÝ BÀ CON VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0903763545

Bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi

Vậy việc tuân theo pháp luật, để bảo vệ tài sản của gia đình thì quí bà con cần nắm những gì ? sau đây kênh zinghouse xin chia sẻ quí bà con một vài lưu ý sau đây:

I. Trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư

  • Thứ nhất phải có Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người dân có đất bị thu hồi, niêm yết thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư có đất thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi
  • Phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo hình thức họp trực tiếp với người dân khu vực có đất bị thu hồi, việc lấy ý kiến phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện UBND xã, UB mặt trận tổ quốc việt nam, đại diện những người có đất bị thu hồi, Bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi.
  • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền qui định theo luật đất đai tại điều 66 luật đất đai 2013, quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư trong cùng một ngày.

II. Các khoản bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

  • Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về đất cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể được UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất, bồi thường về tài sản trên đất, trong các trường hợp sau đây đất đang sử dụng không phải là đất thuê trả tiền hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắng liền với đất sau đây gọi chung là giấy chứng nhận, hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sẽ được bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi…
  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất các trường hợp sau đây, đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được nhà nước giao, trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này, đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, đất nhận khoán để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủ sản, làm muốn…
  • Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chổ ở, Bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi.

Quí bà con cần tư vấn pháp luật về đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, giá đất như thế nào phù hợp với tài sản của mình, với phương châm khách hàng là người thân TẬN TÂM, TẬN LỰC, NHANH CHÓNG giúp quí bà con giải quyết các vướng mắc mà gia đình mình đang chưa rõ.

MỌI THÔNG TIN QUÝ BÀ CON VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Hotline: 0903763545

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.